Jan Karski urodził się w Łodzi 23 czerwca 1914 roku.

Ukończył wydział prawa i dyplomację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a także szkołę podchorążych artylerii konnej.
Po odbyciu praktyki dyplomatycznej, w styczniu 1939 roku został zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W sierpniu 1939 roku miał 25 lat.

Radio Szczecin
PL
Jan Karski - Serial Audio
Play