Początek wojny zastał Karskiego w Oświęcimiu, gdzie służył w wojskach ochrony pogranicza. Po niemieckiej agresji wojska polskie wycofały się na wschód, skąd nacierała na polskie ziemie Armia Czerwona. Oficerowie oraz cywile zostali pojmani i wywiezieni do łagru kozielskiego (ZSRR – obecnie Rosja).

Radio Szczecin
PL
Jan Karski - Serial Audio
Play