Po powrocie do Warszawy Karski przystępuje do konspiracji i w styczniu 1940 r., jako kurier rządu polskiego, wyrusza ze swoją pierwszą misją – do Angers pod Paryżem, na spotkanie z generałem Sikorskim, premierem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Wraca do kraju z plecakiem pełnym pieniędzy i z rozkazami dla Państwa Podziemnego.

Radio Szczecin
PL
Jan Karski - Serial Audio
Play